Sök

4 roliga barnlekar från förr – Kan du alla?

barnlekar från förr, hoppa hage, mors lilla olle, kurragömma

Innan tekniken tog över barnens vardag var det vanligt att de ägnade sig åt en mängd olika lekar utomhus och inomhus. Dessa klassiska barnlekar från förr har format generationer av barn och bidragit till deras utveckling och sociala samspel. I denna artikel ska vi utforska några av de mest populära lekarna och deras historik, samt hur de påverkat barn genom tiderna.

Klassiska barnlekar från förr

Kurragömma

Kurragömma är en lek som har funnits i århundraden och har spelats av barn över hela världen. Leken går ut på att en person räknar medan de andra gömmer sig. När personen som räknar är klar, försöker hen hitta de gömda spelarna.

Kurragömma är en lek som utvecklar barns problemlösningsförmåga, kreativitet och samarbetsförmåga. Det finns många varianter av leken, och vissa inkluderar att de gömda spelarna måste smyga tillbaka till en bas utan att bli upptäckta. Historik och ursprung av denna lek är något oklart, men det är känt att den har spelats i Europa sedan medeltiden.

Hoppa hage

Hoppa hage är en annan populär lek som har sina rötter i antikens Grekland och Rom. Leken går ut på att rita en serie rutor på marken och hoppa mellan dem på ett ben eller två beroende på rutans nummer. Målet är att klara hela banan utan att trampa på linjerna.

Hoppa hage hjälper barn att utveckla motoriska färdigheter, balans och koordination. Den är också en utmärkt lek för att träna minnet, eftersom man måste komma ihåg vilka rutor som ska hoppas i vilken ordning. Läs mer om hoppa hages historia och dess betydelse genom tiderna.

Sten, sax, påse

Sten, sax, påse är en enkel och snabb lek som många barn och vuxna spelar för att fatta snabba beslut eller avgöra vem som får gå först i en aktivitet. Leken går ut på att två personer samtidigt visar en av tre handpositioner: sten (en knuten näve), sax (två utsträckta fingrar) eller påse (en öppen hand). Sten slår sax, sax slår påse och påse slår sten.

Sten, sax, påse har en lång historia och härstammar från Kina cirka 200 f.Kr. Leken har sedan spridits över världen och anpassats till olika kulturer. Den hjälper barn att utveckla snabbtänkthet, strategi och förståelse för sannolikheter.

Mors lilla Olle

Mors lilla Olle är en svensk barnvisa som också används som en lek för barn. Visan skrevs av Alice Tegnér och publicerades första gången 1895. Leken går ut på att barnen sjunger sången och utför olika rörelser eller handlingar som beskrivs i texten, såsom att klappa händerna eller hoppa upp och ner.

Mors lilla Olle är en lek som främjar både musikalitet och motorik hos barn, samt hjälper dem att utveckla lyssningsförmåga och samordning. Den är också en viktig del av svensk kulturarv och en länk till barns historia och traditioner. Läs mer om Mors lilla Olle och dess ursprung här.

Sammanfattning

Barnlekar från förr har haft en stor betydelse för barns utveckling och samspel genom tiderna. Lekar som kurragömma, hoppa hage, sten, sax, påse och Mors lilla Olle har bidragit till att barn utvecklar motorik, kreativitet, problemlösningsförmåga och samarbetsförmåga. Dessutom har dessa lekar också en rik historik och är en del av vårt kulturarv. Genom att uppmuntra barn att delta i dessa klassiska lekar kan vi hjälpa dem att förstå och uppskatta våra traditioner, samtidigt som vi bidrar till deras personliga utveckling.

Läs vår artikel om brädspel för barn

Vanliga frågor

Fråga: Varför är det viktigt att bevara gamla barnlekar från förr?

Svar: Gamla barnlekar är inte bara en del av vårt kulturarv, utan de har också format generationer av barn och bidragit till deras utveckling och sociala samspel. Genom att bevara dessa lekar kan vi hjälpa barn att förstå och uppskatta våra traditioner samt främja deras personliga utveckling och förmågor.

Fråga: Finns det några gamla barnlekar från förr som är mindre kända men värda att upptäcka?

Svar: Det finns otaliga gamla barnlekar som kanske inte är lika kända som de vi nämnde i artikeln, men som ändå kan vara roliga och lärorika för barn att utforska. Exempel på sådana lekar inkluderar ”Kasta macka”, ”Käpphäst” och ”Hämta knut”. Det kan vara en bra idé att undersöka lokala och regionala lekar för att hitta unika och spännande aktiviteter för barnen att prova.

Fråga: Hur kan man anpassa gamla barnlekar från förr för att göra dem mer intressanta för dagens barn?

Svar: Det finns många sätt att anpassa gamla barnlekar från förr för att göra dem mer engagerande för dagens barn. Du kan blanda element från olika lekar, skapa nya regler eller använda teknik för att lägga till en modern twist. Exempelvis kan du använda en timer-app för att mäta tiden i kurragömma, eller skapa egna hoppa hage-banor med hjälp av färgglada tejp eller gatukritor i olika färger och mönster.

Fråga: Varför är det viktigt att barn deltar i fysiska lekar snarare än enbart digitala aktiviteter?

Svar: Fysiska lekar är viktiga för barns hälsa och utveckling eftersom de främjar motorik, balans, koordination och kondition. Dessutom hjälper fysiska lekar till att utveckla barns sociala färdigheter, problemlösningsförmåga och kreativitet, vilka är viktiga egenskaper att ha i livet. Även om digitala aktiviteter kan vara underhållande och lärorika, är det viktigt att balansera skärmtid med fysiska aktiviteter för att främja en hälsosam och aktiv livsstil för barn.