Sök

Hur du gör en budget – Experternas tips!

gör en budget

Inledning

Att göra en budget är ett effektivt sätt att få kontroll över din ekonomi och säkerställa att du har tillräckligt med pengar för att täcka dina kostnader och spara för framtiden. I den här artikeln kommer vi att gå igenom hur du gör en budget och dela med oss av experternas bästa tips.

Förstå dina inkomster och utgifter

Kartlägg dina inkomster

Innan du kan göra en budget måste du veta hur mycket pengar du har att arbeta med. Det innebär att du behöver kartlägga alla dina inkomstkällor, såsom lön, pension, bidrag och eventuella andra inkomster som hyresintäkter eller investeringsavkastning. För en detaljerad guide om att kartlägga dina inkomster, besök Konsumentverkets sida om att göra en budget.

Gå igenom dina utgifter

Nästa steg är att gå igenom dina utgifter. Det kan vara allt från fasta utgifter som hyra, räntor och försäkringar, till rörliga utgifter som mat, kläder och nöjen. Gå igenom dina kontoutdrag och kvitton för att få en tydlig bild av hur mycket du spenderar varje månad. För mer information om hur du kategoriserar och kartlägger dina utgifter, besök Tjänstepensionens guide om att göra en budget.

Skapa din budget

Välj en budgetmetod

Det finns flera metoder för att skapa en budget, och det viktigaste är att hitta en som fungerar för dig. Några vanliga metoder inkluderar:

 • Nollbaserad budget: Denna metod innebär att du fördelar varje krona av din inkomst till en kategori, så att ditt saldo är noll i slutet av varje månad. Läs mer om nollbaserad budgetering på Compricers guide.
 • 50/30/20-regeln: Denna regel innebär att du fördelar dina inkomster enligt följande: 50% till nödvändiga utgifter, 30% till valfria utgifter och 20% till sparande och skuldbetalning. Lär dig mer om 50/30/20-regeln på Swedbanks sida.

Procentsatsbaserad budget: Här fördelelar du dina inkomster i procent till olika kategorier, exempelvis 10% till sparande, 25% till boende och 15% till mat. För att lära dig mer om procentsatsbaserad budgetering, besök Sparadkronas guide om att budgetera.

Använd verktyg och appar för att underlätta budgeteringen

Det finns många verktyg och appar som kan hjälpa dig att skapa och följa din budget. Några populära alternativ inkluderar:

 • Excel eller Google Sheets: Använd en kalkylmall för att skapa en budget i Excel eller Google Sheets. Här är en gratis budgetmall från Microsoft.
 • Tink: En svensk app som samlar dina bankkonton på ett ställe och hjälper dig att kategorisera dina utgifter automatiskt. Läs mer på Tinks hemsida.
 • You Need a Budget (YNAB): En populär budgetapp som fokuserar på nollbaserad budgetering. Besök YNAB:s webbplats för mer information.

Experternas tips för att lyckas med din budget

Sätt realistiska mål

För att din budget ska fungera är det viktigt att sätta realistiska mål för både sparande och utgifter. Om dina mål är för ambitiösa riskerar du att ge upp. Se till att du har en balans mellan att spara pengar och att unna dig något då och då.

Gör regelbundna uppföljningar

Se över din budget regelbundet och justera den efter behov. Om du märker att du ofta överskrider budgeten för en viss kategori, kanske det är dags att omvärdera dina prioriteringar eller hitta sätt att minska kostnaderna.

Ha en buffert för oförutsedda utgifter

Det är alltid bra att ha en buffert för oförutsedda utgifter, såsom medicinska kostnader eller reparationer. Experter rekommenderar att ha minst tre månadslöner i en nödfond.

Lär dig av dina misstag

Om du har svårt att hålla din budget, försök att identifiera vad som går fel och lär dig av dina misstag. Kanske spenderar du för mycket på nöjen eller har underskattat dina fasta utgifter.

Sammanfattning

Att göra en budget är ett effektivt sätt att få kontroll över din ekonomi och säkerställa att du har tillräckligt med pengar för att täcka dina kostnader och spara för framtiden. Genom att kartlägga dina inkomster och utgifter, välja en budgetmetod som passar dig och följa experternas tips kan du förbättra din ekonomiska situation och nå dina ekonomiska mål. Kom ihåg att regelbundet se över din budget och göra justeringar efter behov för att säkerställa att den fortsätter att fungera för dig.

Vanliga frågor kring budgetering

Hur ofta bör jag se över min budget?

Det är en god idé att se över din budget minst en gång i månaden för att säkerställa att du håller dig inom dina gränser och att dina prioriteringar fortfarande är aktuella. Det kan också vara bra att göra en större översyn av din budget vid större livshändelser, såsom att köpa ett hus, byta jobb eller få barn.

Hur kan jag minska mina utgifter?

Det finns många sätt att minska dina utgifter, beroende på vilka kategorier du spenderar mest pengar på. Några exempel inkluderar:

 • Jämföra priser och byta leverantörer för tjänster som el, försäkringar och telefoni.
 • Handla mat i större mängder och planera dina måltider i förväg.
 • Använda rabattkoder och försäljningar när du handlar.
 • Gå igenom dina prenumerationer och avsluta de du inte använder.
 • Låna böcker, filmer och musik från biblioteket istället för att köpa dem.

Hur kan jag öka mina inkomster?

Det finns flera sätt att öka dina inkomster, såsom att:

 • Be om en löneförhöjning på ditt nuvarande jobb.
 • Ta på dig extra arbete, såsom frilansuppdrag eller ett deltidsjobb.
 • Hyra ut en del av ditt hem eller en parkeringsplats.
 • Sälja saker du inte längre behöver, exempelvis kläder, möbler eller elektronik.
 • Investera i aktier, fonder eller fastigheter.
 • Tjäna pengar på onlineverksamhet

Vilken budgetmetod är bäst för mig?

Det finns ingen universell budgetmetod som passar alla, och det viktigaste är att hitta en metod som fungerar för dig och din livssituation. Prova olika metoder och se vilken som hjälper dig att få bäst kontroll över din ekonomi. Om du är osäker, kan du börja med en enkel procentsatsbaserad budget eller 50/30/20-regeln och justera efter behov.