Sök

Blankning av aktier – Vad är det?

blankning av aktie, blanka, aktiemarknad

Aktiehandel är en komplex värld fylld med ett varierat utbud av strategier och tekniker. En av dessa tekniker är ”blankning”, vilken ofta förbises av mindre erfarna investerare. Men vad innebär det egentligen att blanka en aktie?

Vad innebär det att blanka en aktie?

Blankning, ofta refererad till som ”short selling” på engelska, är en spekulativ investeringsstrategi som används av investerare och traders världen över. I grunden går blankning ut på att sälja något man inte äger. Det låter kanske konstigt, men låt oss bryta ner det.

För att kunna sälja något man inte äger, måste man först låna det. I fallet med aktieblankning, lånar man aktier från en aktieägare, vanligtvis genom en mäklare. När man väl har lånat aktierna, säljer man dem omedelbart på den öppna marknaden till det nuvarande marknadspriset.

Varför skulle man göra det? Svaret är enkelt: man tror att aktiens pris kommer att falla. Om priserna faller, kan man köpa tillbaka aktierna till ett lägre pris än vad man ursprungligen sålde dem för, returnera de låneaktierna till aktieägaren (eller mäklaren) och behålla vinsten. Investopedia ger en bra beskrivning av denna process.

Processen bakom blankning – Ett steg vidare

Blankning av aktier är alltså en form av investering som bygger på antagandet att en viss akties pris kommer att falla. Det är ett sätt att potentiellt göra vinst på en nedåtgående marknad, vilket skiljer sig från den traditionella investeringsstrategin ”köp och behåll”, som hoppas på en uppåtgående marknad.

Men hur fungerar processen mer exakt? Låt oss dyka djupare in.

För det första, innan en investerare kan blanka en aktie, behöver de en mäklare som tillåter blankning. När de hittat en sådan mäklare, lånar de antal aktier de önskar blanka. Denna transaktion sker vanligtvis digitalt, och investeraren ser sällan själva de fysiska aktierna.

När aktierna är lånade, säljer investeraren dem omedelbart på den öppna marknaden. De pengar de får från denna försäljning behålls av investeraren, men de är också skyldiga mäklaren antalet aktier de initialt lånade.

Nu väntar investeraren på att aktiens pris ska falla. Om deras antagande var korrekt och aktiens pris faller, köper de tillbaka aktierna på marknaden till det lägre priset och returnerar dem till mäklaren. Differensen mellan försäljningspriset och återköpspriset, minus eventuella avgifter eller räntor som tas ut av mäklaren, är deras vinst.

Men om investerarens antagande var fel, och aktiens pris stiger istället för att falla, kan de hamna i en situation där de måste köpa tillbaka aktierna till ett högre pris än vad de sålde dem för. I detta fall skulle de göra en förlust. Dessutom, ju högre aktiepriset går, desto större är potentialen för förlust, vilket gör blankning till en mycket riskabel strategi.

risker med blankning
Att blanka en aktie är förenat med risker.

Risker och fördelar med att blanka aktier

Blankning av aktier är en strategi som kan vara mycket lönsam om man är skicklig och om omständigheterna är rätt. Men, som med alla former av investering, finns det betydande risker som måste beaktas.

Fördelar med blankning – Är det värt det?

En av de största fördelarna med blankning är att det ger investerare möjligheten att tjäna pengar på fallande marknader. I en traditionell ”köp och behåll”-strategi, kan investerare bara tjäna pengar när priset på deras investeringar stiger. Men med blankning, kan investerare också dra fördel av prisnedgångar.

Blankning ger också investerare möjligheten att skydda sina portföljer från marknadsnedgångar. Genom att blanka vissa aktier, kan investerare potentiellt kompensera för förluster som uppstår när marknaden som helhet går ner.

Nackdelar och risker med blankning – Vad ska man se upp med?

Den mest uppenbara nackdelen med blankning är den potentiella förlusten. Till skillnad från traditionell aktiehandel där en investerares maximala förlust är begränsad till det belopp de ursprungligen investerade, är förlusten vid blankning potentiellt obegränsad. Detta beror på att det inte finns någon gräns för hur mycket en aktie kan stiga i pris. Om en investerare blankar en aktie och dess pris stiger drastiskt, kan de tvingas köpa tillbaka aktien till ett mycket högre pris än vad de sålde den för, vilket resulterar i en betydande förlust.

En annan viktig risk att beakta är de avgifter som mäklare tar ut för att låna ut aktier till blankning. Dessa avgifter, som ofta baseras på ett årligt räntebelopp, kan snabbt äta upp eventuella vinster om investeraren inte är försiktig. Mer information om detta kan hittas på Avanza’s hemsida.

Hur man identifierar potentiella blankningsmöjligheter

Att identifiera aktier att blanka kan vara en utmaning. Det kräver att investeraren är uppmärksam på marknadstrender, ekonomiska indikatorer och företagets specifika förhållanden. Olika investerare kan ha olika strategier, men vanligtvis är det några gemensamma faktorer att leta efter:

  • Övervärderade aktier: Aktier som anses vara övervärderade, baserat på någon form av värderingsmetod, kan vara potentiella kandidater för blankning. Övervärdering innebär att aktiepriset inte reflekterar företagets verkliga värde, vilket innebär att det finns en risk för prisjustering.
  • Företag med dåliga ekonomiska utsikter: Företag som har dåliga ekonomiska utsikter, till exempel en svag vinstutveckling, höga skulder eller dålig likviditet, kan också vara goda kandidater för blankning.
  • Bubblor och spekulativa trender: Bubblor och spekulativa trender på marknaden kan ge goda möjligheter att blanka, eftersom de ofta leder till övervärdering. Men timing är kritisk, eftersom bubblor kan fortsätta att växa en tid efter att värderingarna har börjat bli orimliga.

Hur man hanterar risker vid blankning

Blankning av aktier är en högriskstrategi, och det är viktigt att ha ett sätt att hantera dessa risker. Här är några säkerhetsåtgärder att tänka på:

  • Använd stopp-förlustordrar: En stopp-förlustorder är en order att sälja en aktie när den når ett specifikt pris, vilket kan hjälpa till att minimera förluster om aktiepriset stiger istället för att falla. Mer information om detta finns på Nordnet’s hemsida.
  • Använd inte mer kapital än du är villig att förlora: På grund av det obegränsade förlustpotentialen med blankning, är det viktigt att inte investera mer pengar än du är villig att förlora.
  • Håll dig uppdaterad om marknadsnyheter: Att hålla koll på aktiemarknadsnyheter kan ge dig tidig varning om förändringar i aktiepriser, vilket kan hjälpa dig att justera din strategi i tid.
blankning aktiemarknad
Blankning av aktier är en avancerad finansiell strategi.

Exempel på blankning i verkligheten – När saker och ting inte går som planerat

Ett av de mest noterbara exemplen på blankning skedde under 2020 med det amerikanska företaget GameStop. Ett antal hedgefonder hade blankat aktien, vilket innebär att de satsade på att företagets värde skulle minska. Detta utlöste en motreaktion från en grupp privata investerare på internetforumet Reddit.

De började köpa aktien i stora volymer, vilket drev upp priset dramatiskt. Som ett resultat tvingades hedgefonderna köpa tillbaka aktien till ett mycket högre pris än vad de ursprungligen hade sålt den för, vilket resulterade i enorma förluster. Sveriges Radio har en intressant artikel som detaljerat beskriver händelserna.

Sammanfattning

Blankning av aktier är en finansiell strategi där investerare säljer lånade aktier i förhoppningen att köpa tillbaka dem senare till ett lägre pris och därmed göra en vinst. Trots att denna strategi kan erbjuda lönsamma möjligheter, medför den också betydande risker, inklusive obegränsad förlustpotential. Exempel på sådana risker framhävs i fallet med GameStop, där hedgefonder förlorade miljarder på grund av en motreaktion från privata investerare.

Det finns dock sätt att navigera i dessa risker, såsom att använda stopp-förlustordrar och inte investera mer än vad man är villig att förlora. Och i jakt på potential för blankning, kan övervärderade aktier, företag med dåliga ekonomiska utsikter, samt bubblor och spekulativa trender utgöra lovande mål.

Trots att blankning är en komplex strategi och riskabel, kan den utgöra ett viktigt verktyg i en sofistikerad investerares arsenal. Oavsett om du överväger att använda den eller inte, är det avgörande att förstå hur den fungerar och de potentiella riskerna och belöningarna.

Observera att denna artikel endast är avsedd för informationsändamål och utgör inte finansiellt råd. Som alltid bör du göra din egen forskning och överväga att rådgöra med en finansiell rådgivare innan du gör någon form av investering.

Vanliga frågor

Vad innebär det att blanka en aktie? Att blanka en aktie innebär att sälja lånade aktier i förhoppningen att kunna köpa tillbaka dem till ett lägre pris i framtiden.

Är det lagligt att blanka aktier? Ja, det är lagligt att blanka aktier i de flesta länder, men det finns vissa regler och restriktioner att tänka på.

Hur tjänar man pengar på att blanka aktier? Om aktiepriset faller efter att du blankat aktien, kan du köpa tillbaka aktien till ett lägre pris och behålla skillnaden som vinst.

Vad är den största risken med att blanka aktier? Den största risken med att blanka aktier är att du kan förlora mer än det ursprungliga investerade beloppet om aktiepriset stiger istället för att falla.

Är det möjligt att skydda sig mot förluster vid blankning? Det finns flera strategier för att begränsa riskerna vid blankning, inklusive att använda stopp-förlustordrar och att aldrig investera mer pengar än du är villig att förlora.

Vad är ett exempel på när blankning gått fel? Ett noterbart exempel är fallet med GameStop under 2020, då ett antal hedgefonder gjorde stora förluster efter att ha blankat företagets aktier.