Allt du behöver veta om Enskilt Avlopp & Minireningsverk

enskilda avlopp, minireningsverk, enskilt avlopp, ecobox

Att ha en fungerande avloppsanläggning är en grundläggande förutsättning för att kunna leva och bo på ett hälsosamt och miljövänligt sätt. I Sverige är det vanligt med kommunala avloppssystem, men det finns också möjlighet att installera ett enskilt avlopp eller minireningsverk på egen tomt. I denna guide kommer vi att gå igenom vad dessa alternativ innebär, hur de fungerar och vilka fördelar de kan ge.

Huvudrubriker:

 1. Vad är ett enskilt avlopp?
 2. Hur fungerar ett enskilt avlopp?
 3. Vilka fördelar ger ett enskilt avlopp?
 4. Vad är ett minireningsverk?
 5. Hur fungerar ett minireningsverk?
 6. Vilka fördelar ger ett minireningsverk?
 7. Skillnaden mellan ett enskilt avlopp och ett minireningsverk.
 8. Vad kostar det att installera och underhålla ett enskilt avlopp eller minireningsverk?
 9. Vanliga frågor och svar om enskilt avlopp och minireningsverk.

Vad är ett enskilt avlopp?

Enskilt avlopp är en avloppsanläggning som är installerad på en fastighet som inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet. Istället för att avloppet går till kommunens reningsverk så renas vattnet på plats på fastigheten genom en egen avloppsanläggning.

Hur fungerar ett enskilt avlopp?

Ett enskilt avlopp består vanligtvis av tre delar: slamavskiljare, efterföljande biologisk rening och markbädd. Slamavskiljaren är den första delen av anläggningen och den tar bort grova partiklar och slam från avloppsvattnet. Efter det går vattnet vidare till den biologiska reningen där bakterier och andra mikroorganismer renar vattnet från organiska ämnen och kväveföreningar. Den sista delen är markbädden där det rena vattnet långsamt infiltrerar marken och återgår till naturen.

Vilka fördelar ger ett enskilt avlopp?

 • Bättre kontroll över avloppshantering: Med ett enskilt avlopp har fastighetsägaren mer kontroll över avloppshantering och kan anpassa systemet efter sina behov.
 • Lägre kostnader: Att installera och underhålla ett enskilt avlopp kan vara billigare på lång sikt än att vara ansluten till det kommunala avloppsnätet.
 • Möjlighet att bygga på platser där kommunalt avlopp inte är tillgängligt: Ett enskilt avlopp kan vara en nödvändighet på platser där kommunalt avlopp inte är tillgängligt.

Vad är ett minireningsverk?

Ett minireningsverk är en annan typ av avloppsanläggning som också renar avloppsvattnet på plats på fastigheten. Skillnaden mellan ett minireningsverk och ett enskilt avlopp är att minireningsverket renar vattnet på ett mer avancerat sätt. Exempel på dessa är Ecobox Small

Hur fungerar ett minireningsverk?

Ett minireningsverk består av flera olika reningssteg, inklusive mekanisk rening, biologisk rening och kemisk rening. I det första steget tar en förbehandlingsenhet bort grova partiklar från avloppsvattnet. Efter det följer biologisk rening där mikroorganismer renar vattnet från organiska ämnen. I det sista steget används kemisk rening för att ta bort kväve och fosfor från vattnet. Det renade vattnet kan sedan släppas ut i en recipient eller användas till bevattning.

Vilka fördelar ger ett minireningsverk?

Ett minireningsverk ger flera fördelar jämfört med ett enskilt avlopp:

 • Bättre reningsförmåga: Eftersom minireningsverket renar vattnet på ett mer avancerat sätt så blir det renare än vad ett enskilt avlopp kan åstadkomma.
 • Mindre utsläpp av näringsämnen: Ett minireningsverk tar bort mer kväve och fosfor från vattnet än vad ett enskilt avlopp gör, vilket minskar risken för övergödning i recipienter.
 • Mindre platskrävande: Ett minireningsverk tar mindre plats än ett enskilt avlopp eftersom reningsprocessen sker mer effektivt.

Skillnaden mellan ett enskilt avlopp och ett minireningsverk

Skillnaden mellan ett enskilt avlopp och ett minireningsverk är främst hur vattnet renas. Ett enskilt avlopp renar vattnet genom enklare biologisk rening och infiltration i marken, medan ett minireningsverk renar vattnet på ett mer avancerat sätt med mekanisk, biologisk och kemisk rening. Ett minireningsverk ger renare vatten och tar mindre plats än ett enskilt avlopp, men det är också dyrare att installera och underhålla.

Vad kostar det att installera och underhålla ett enskilt avlopp eller minireningsverk?

Kostnaden för att installera och underhålla ett enskilt avlopp eller minireningsverk varierar beroende på faktorer som storlek, markförhållanden och hur väl systemet passar fastighetens behov. Generellt sett är kostnaden för att installera ett minireningsverk högre än för ett enskilt avlopp. Underhållskostnaderna är också högre för ett minireningsverk eftersom det kräver mer avancerad teknik och regelbunden tillsyn.

Vanliga frågor och svar om enskilt avlopp och minireningsverk:

Krävs det tillstånd för att installera ett enskilt avlopp eller minireningsverk?

Ja, du behöver tillstånd från kommunen för att installera ett enskilt avlopp eller minireningsverk.

Hur ofta behöver jag tömma slamavskiljaren på mitt enskilda avlopp?

Slamavskiljaren bör tömmas minst en gång per år, men det kan behöva göras oftare beroende på fastighetens storlek och användning.

Kan jag använda minireningsverket för att bevattna min trädgård?

Ja, om vattnet har genomgått tillräcklig rening så kan det användas till bevattning.

Kan man installera minireningsverk till ett attefallshus?

Ja, det går bra att installera enskilt avlopp till ett Attefallshus.

Att installera ett enskilt avlopp eller minireningsverk kan vara ett bra alternativ för fastighetsägare som vill ha mer kontroll över sin avloppshantering och minska sin miljöpåverkan. Det är viktigt att komma ihåg att det kräver regelbunden tillsyn och underhåll för att fungera optimalt. Vid installation är det viktigt att följa alla regler och bestämmelser som gäller för att få tillstånd från kommunen.