Tips till föräldrar

Varje barns liv har en egen rytm och en egen puls, ibland snabb och intensiv och ibland långsam och tyst. Detta innebär att varje barn utvecklas och växer på olika sätt och detta varierar oavsett om barnen är syskon och växer upp i samma hem. För föräldrarna innebär detta att kunna acceptera och anpassa sig efter varje barns behov. I slutändan betyder inte inlärning endast informationsackumulering. Det är också en process att förvandla idéer och ibland måste man glömma vissa saker för att se verkligheten med en uppfriskad syn. Vissa barn kommer ta ett steg tillbaka innan de gör ett jätte språng framåt. Detta innebär att stor tålamod krävs för både föräldrar och barn. Enligt flera läkare så har man nu kommit fram till att genom att visa överkänslighet och pressa sitt barn så kan detta leda till försvagad motivation och dålig känsla av framgång för barnet.

Tips till föräldrar

Det är därför viktigt att lyssna och vara uppmärksam för varje barns behov och inte pressa fram något påtvingat. Läkare rekommenderar därför positiv uppmuntran och aktsamhet för curling. Curling är ett begrepp som används när föräldrar ”sopar isen” så att deras barn kan glida lättare genom livet utan några som helst hinder. Detta kan lätt hända för nyblivna föräldrar men kan tyvärr fortsätta hela barnets liv. Det är därför essentiellt att låta barnet få testa själv även om det betyder att barnet misslyckats eller får hinder. Det skapar en långvarig trygg miljö för barnen där de kan känna sig avslappnade utan att känna press på något sätt. Ovillkorlig kärlek är det som uppmuntrar barnet att ta risker, uppleva och göra misstag samtidigt som hen är medveten om att inget dömande kommer ske och ovillkorlig kärlek är ett starkt faktum.

Spendera tid med barnen

Vidare kan det vara bra för barn att gå på olika aktiviteter efter skolan. De olika aktiviteterna kan vara bra för antingen fin eller grov motorik men mest för socialisering. Det är viktigt att redan i ung ålder introducera barn för ett socialt liv då detta är något som de kommer att ha stort behov av hela livet. Roligare skulle det dock även vara om dessa aktiviteter även inkluderar föräldrarna. Det är viktigt att vissa sitt barn att mellan allt jobb, städning, matlagning och andra vuxen-grejer så finns det ändå tid för att umgås.

barnaktiviteter

Dessa aktiviteter är något som har blivit väldigt uppskattade på senare tid och sidan Aktivitet.se erbjuder en rad olika aktiviteter och kurser som föräldrar kan göra tillsammans med sina barn. Förutom såna aktiviteter där barnen även får chansen att träffa andra barn i sin ålder så kan man även spela tillsammans. Märker man ett ens barn är konsol intresserad och ber ofta om olika spel att spela så kan det vara en bra idé att försöka förstå vad det handlar om och spela med. Det händer ofta att föräldrar ger en viss begränsad tid för barn att spendera vid till exempel dator eller tv-spel. Även om detta är en väldigt sund regel så kan det dock även vara bra att faktiskt vissa engagemang för sitt barns intresse. Barnet kommer garanterat att uppskatta detta mer än vad man kanske förstår just nu.

Minna Skriven av: