Barnlekar från förr

När vi leker, stojar, skrattar och tävlar mot varandra är det inte bara ett tidsfördriv. Det är motion, rörelser och motorik.

Det är rim, ramsor, ord och språk. Det är vänskap och gemenskap. Det är dessutom en del av vår historia och vårt kulturarv. Många av de lekar vi lekte som barn, och som våra barn leker idag, lekte också vår mor- och farföräldrar. Förr var lek vanligt bland alla åldrar. Lekarna, danserna och ramsorna var viktiga inslag i umgänget mellan ungdomar och vuxna. Under 1900-talet kom leken alltmer att bli barnens domäner.

Bro, bro, breja

Två personer står mittemot varandra med händerna lyfta som en bro. Resten  går under bron en i taget. Alla sjunger ”Bro, bro, breja…” På orden ”Vad heter han” sänks bron och en person fångas. Den fångade gungas fram och tillbaka samtidigt som alla sjunger ”Har du tagit prästens sko”. Personen får sedan viskandes välja på till exempel äpple eller apelsin och ställa sig bakom en av personerna. Man fortsätter tills det blivit två lag. Avslutas med dragkamp.

Röda och Vita rosen

Man har två lag, Röda och Vita rosen. Ena laget gömmer en skatt som det andra laget ska försöka hitta. För att kunna hitta skatten fångar man in lagets deltagare. Den fångade avslöjar en ledtråd och släpps då fri. När skatten hittats får det andra laget gömma den. Man leker gärna Röda och Vita Rosen i en skog där det är roligt att gömma sig och smyga på varandra.

Hoppa Twist

Två personer har gummiband runt fötterna. Resten av deltagarna hoppar över twistbanden i olika serier. Hoppen har olika svårighetsgrader och gummibandet höjs vartefter. Den som inte klarar hoppen, höjden eller trampar fel, åker ur. Kvar blir en segrare.

Snurra flaskan

Alla sitter i en ring på golvet. I mitten snurrar man en tomflaska. När flaskan stannat ska personen som den pekar på göra något. Man säger orden ”Den som flaskan pekar på ska…”. Exempel är hoppa groda, krama en kompis, sjunga en sång.

Snurra flaskan

Kurragömma och Burken

Man kan leka kurragömma inne eller ute inom en begränsad yta. Den som ”är”, det vill säga den som ska leta, blundar och står med ryggen emot och räknar högt till hundra. Under tiden springer de andra och gömmer sig. Den som blir hittad först får ”vara” nästa gång. En variant av Kurragömma är Burken. De som gömt sig ska då försöka springa och ”dunka” sig innan letaren upptäckt en.

Halli hallå

Alla står på en rad. En person har en tennisboll och ska tänka ut en ordfråga, till exempel ett djur. Frågaren bestämmer att ordet är Höna. Hen ställer sig framför den första i raden, passar bollen till denna och säger ”Vilket djur på H tänker jag på?” Den personen passar tillbaka bollen och säger ”Hund?”. Då det var fel, går frågaren till nästa person i raden och gör samma sak. När en svarat rätt säger frågaren ”Halli, hallå, låt bollen gå, högt upp i det blå”, kastar upp bollen i luften och springer iväg. Den som svarat rätt ska fånga bollen och säga ”Stopp”, varpå frågaren stannar. Frågaren formar sina armar till en ring som bollfångaren ska försöka kasta igenom. Vid träff blir den nästa frågeställare, annars sist i kön.

Minna Skriven av: